กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมติดตามระบบการบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการติดตามระบบการบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมถึงการจัดทำแผนบริหารลูกหนี้ แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ และการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม