กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ภายใต้วิกฤตการณ์ covid-19


      วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 16:30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ภายใต้วิกฤตการณ์ covid-19 โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดี ร่วมบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในวิกฤตการณ์ covid 19 นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “วิกฤตการณ์ covid 19 กับอนาคตแรงงานไทย” ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ ณ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม