กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8


    วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยนางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีฯ และผู้บริหาร กสร. ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่ “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่-สู้ภัย โควิด” ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สำหรับกิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมที่ กสร. ร่วมกับศาลแรงงานกลางจัดขึ้น เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การรับฟ้องคดีแรงงาน เป็นต้น ในโอกาสดังกล่าวนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้หารือร่วมกับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดีผู้พากษาศาลแรงงานกลาง และคณะฯ ถึงผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ทั้งนี้กิจกรรมศาลแรงงานเคลื่อนที่ได้ให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กันยายน 2536 รวม 8 ครั้ง ผลการดำเนินการใน 7 ครั้งแรก มีผู้รับคำปรึกษาข้อกฎหมายคดีแรงงานก่อนฟ้องจำนวน 745 คน รับฟ้องเคลื่อนที่ 131 คดี รวมทุนทรัพย์ 17,887,295.59 บาท


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม