กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564


     วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดประเภทและจำนวนสตรีทำงานดีเด่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา รวมถึงวิธีการให้คะแนนตามแบบเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม