กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด


  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนสอบถามสภาพปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับด้านการคุ้มครองแรงงาน โดยมีคุณศิริภา จึงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร O-NES ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


รับข่าวสารกรม