ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญิติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑


การรับฟังคความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญิติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ทัั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายได้โดยตรงทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (20191112093329489.pdf)20191112093329489.pdf[กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญิติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑]33 kB
Download this file (20191112093342457.pdf)20191112093342457.pdf[ข้อมูลประกอบการรับความคิดเห็นประกอบการพิจารณาจัดทำกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญิติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรรวมอยู่ด้วย)]104 kB

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม