• ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
 • มาตรฐานแรงงานไทยและมอบรางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 • เปิดสัปดาห์ความปลอดภัยฯส่วนภูมิภาค
 • ลงนามบันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ในกระทรวงแรงงาน
 • ขอเชิญชวนร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 14 และพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ปี 2557
 • อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  week 31 1 2
  week 32 3 4 5 6 7 8 9
  week 33 10 11 12 13 14 15 16
  week 34 17 18 19 20 21 22 23
  week 35 24 25 26 27 28 29 30
  week 36 31

  -->

  นโยบายเว็บไซต์
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
  © 2014 All Rights Reserved.