• กสร.จับมือการไฟฟ้านครหลวงด้านความปลอดภัยฯตามชุมชนภาคอุตสาหกรรม
 • กสร.จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดการงานบุคคล" รุ่นที่ 406
 • กสร. เสริมสร้างความเข้มแข็งการตรวจคุ้มครองแรงงาน เรือประมงทะเลต้องปลอดค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก
 • กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนา BEST PRACTICE KAIZEN มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง ยั่งยืนแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
 • อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  week 36 1 2 3 4 5 6
  week 37 7 8 9 10 11 12 13
  week 38 14 15 16 17 18 19 20
  week 39 21 22 23 24 25 26 27
  week 40 28 29 30

  นโยบายเว็บไซต์
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1546
  © 2014 All Rights Reserved.