กสร. เร่งทำความเข้าใจส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่งทำความเข้าใจสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ เตือนให้นศ.ทำโอที ทำงานในวันหยุดและทำงานอันตรายอาจขัดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีหลักสูตรและโครงการที่ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการจัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาทักษะและเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ว่ามีนักศึกษาฝึกงานประสบอันตรายระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงกลุ่มองค์กรแรงงานต่าง ๆ ได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงแรงงานว่ามีนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องทำงานล่วงเวลา ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ในการทำงานให้แก่นักศึกษา รวมไปถึงดูแล คุ้มครองนักศึกษาฝึกงานเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยในการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ กสร. ได้ประสานไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ ขอความร่วมมือให้ชี้แจงสถานศึกษาในสังกัดให้กำกับดูแลการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ โดยห้ามไม่ให้ทำงานล่วงเวลา ห้ามทำงานในวันหยุดและให้มีการกำหนดเวลาฝึกงาน ตลอดจนมอบหมายงานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กตามที่กฎหมายกำหนด

--------------------------------------------

ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 93/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40112.pdf)40112.pdf 96 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready