รองอธิบดี กสร.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในโอกาส

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเดินเรือ จำนวน 19 นาย กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ในการศึกษาเรียนรู้สถานีด้านความปลอดภัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียนเดินเรือพาณิชย์นาวี สาขาวิชาเดินเรือ  เข้าศึกษาสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความปลอดภัยในการทำงานบนเรือต่อไป

ในการให้ความร่วมมือครั้งนี้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมต้อนรับคณะฯ พร้อมวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ให้แก่คณะดังกล่าว

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready