กสร.เปิดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker OSHNET) โดยมี นางปภาพร นิลพัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานอาเซียน ๔ สัญชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเเละสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้การคุ้มครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้บริหารงานบุคคลในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๑๕๐ คน ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ วัน รูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากร ณ ห้องจิตลดา ชั้น ๒ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready