สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางจิราพร ตีวกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสงกรานต์ เกิดดี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ กิจกรรม : ดำเนินการโครงการโรงงานสีขาว โดยการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว   ณ บริษัท แต้เจริญโลหะกิจ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 34/13 หมู่ที 4  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบกิจการ ตัด พับ ม้วน เชื่อมเหล็ก และบริษัท โรงงานซุปพีเรียเคมีกัลส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 27/6  ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 47 คน

 


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready