อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการ กสร. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ วิธีการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒. พิจารณา คัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๘ ประเภท ๒๙ รางวัล อาทิเช่น ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น ๘ รางวัล/ สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น ๘ รางวัล/ สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น ๕ รางวัล/ สตรีผู้ประกอบการอาชีพอิสระดีเด่น ๔ รางวัล/ ศิลปินสตรีดีเด่น ๑ รางวัล/ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ๑ รางวัล/ สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ๑ รางวัล/ และนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ๑ รางวัล ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready