สสค.ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการประเภทกิจการ การค้าส่ง จำนวนลูกจ้าง รวม 113 คน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่
ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการประเภทกิจการ การค้าส่ง จำนวนลูกจ้าง รวม 113 คน  
โดยได้พบปะผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ตัวแทนลูกจ้าง เพื่อ
1)ประชาสัมพันธ์ การจ่ายค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 320.- บาท ต่อวัน (เริ่ม 1 เมษายน 2561)
2)การจัดตั้ง ชมรมจิตอาสาฯ วัฒนธรรมความปลอดภัย
3)การจัดทำป้ายแสดงเจตนารมณ์ฯ ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
4)ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ " แบบหุ้นส่วน "
5)การจัดมุมนมแม่
6)ส่งเสริม การจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น 
7)การฝึกงาน ของ นักเรียน-นักศึกษา และการจ้างนักเรียน-นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน(ยุวแรงงาน) 
ทั้งนี้..เพื่อนำนโยบายด้านแรงงานไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready