ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.หนองคาย ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 23/02/2561 3
2 สสค.นครนายก ร่วมปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลประวัติแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 23/02/2561 5
3 สสค.นครนายก เข้าตรวจสอบและกำกับเทศบาลตำบลพระอินทราชา หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 23/02/2561 6
4 สสค.นครนายก ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 23/02/2561 6
5 สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้/ตรวจคุ้มครองแรงงาน 23/02/2561 5
6 สสค.สมุทรสาคร สร้างการรับรู้แก่แรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยบ้านแพ้ว) 23/02/2561 9
7 สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม"คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร" 23/02/2561 3
8 สสค.พิษณุโลก ออกให้บริการกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 23/02/2561 2
9 สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมให้ความรู้การจ่ายค่าจ้างผ่านธนาคารและการใช้บัตรATMของลูกจ้างในงานประมงฯ 23/02/2561 17
10 สสค.มหาสารคาม ออกหน่วยโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ 23/02/2561 12
11 สสค.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 23/02/2561 14
12 สสค.ร้อยเอ็ด ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด 23/02/2561 10
13 สสค.สกลนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ 22/02/2561 27
14 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 22/02/2561 19
15 สสค.ตาก ออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยย้ิมให้แก่ประชาชน 22/02/2561 23
16 ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด จังหวัดปทุมธานี 22/02/2561 26
17 สสค.สุโขทัย ร่วมเจ้าหน้าที่ระดับตำบล ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 22/02/2561 20
18 สสค.สุโขทัย เข้าชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ กรณีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 22/02/2561 10
19 สสค.ตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐ 22/02/2561 12
20 สสค.นครนายก ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ 22/02/2561 10

หน้า 1 จาก 662

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready