การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/02/2561 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 22/02/2561 10
3 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 22/02/2561 9
4 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน 22/02/2561 10
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการอบรม สัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 10
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้าง (รถตู้) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกโทรสาร กองสวัสดิการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน้าห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2561 16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 4กฆ 720 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 17
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อยางรถยนต์ ฮล 1824 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 18
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ษฬ 1614 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌว 8630 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2561 17
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธี e-bidding 21/02/2561 18

หน้า 1 จาก 71

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready